Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Trzcianka
Nadleśnictwo Trzcianka
67 216 32 40
67 216 33 02

ul. Ogrodowa 2

64-980 Trzcianka

 

Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Trzcianka jest Renata Gracoń

e-mail: iodtrzcianka@pila.lasy.gov.pl

tel.: 67 210 10 66


Pokaż Nadleśnictwo Trzcianka na większej mapie

Nadleśniczy
Roman Bartol
67 216 32 40
Zastępca Nadleśniczego
Paweł Przychodniak
67 216 32 40
Zastępca Nadleśniczego
Radosław Gostołek
67 216 32 40
Główny Księgowy
Jacek Nowak
67 210 10 75, kom. 660 797 422
Inżynier nadzoru
Renata Gracoń
67 210 10 66, kom. 660 677 038
Inżynier nadzoru
Zbigniew Gradek
67 210 10 74, kom. 698 673 820
Sekretarz
Mariola Witulska
67 210 10 72, kom. 883 321 092

Inspektor Ochrony Danych

Renata Gracoń
Inspektor Ochrony Danych
Phone number: 67 210 10 66, kom. 660 677 038

Specjalista ds. Pracowniczych

Teresa Buksik
Specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 67 210 10 93, kom. 883 354 497

Specjalista ds. informatyki i zamówień publicznych

Tomasz Witkowski
Starszy specjalista ds. informatyki i zamówień publicznych
Phone number: 67 210 10 64, kom. 660 797 428

Posterunek Straży Leśnej

Przemysław Borżdyński
Starszy strażnik leśny
Phone number: kom. 660 797 424
Jan Isajewicz
Strażnik leśny
Phone number: kom. 660 797 425

Dział Gospodarki Leśnej

Marta Drzewiecka
Specjalista SL - Szkółkarstwo, edukacja leśna, ochrona przyrody, turystyka, łowiectwo
Phone number: 67 210 10 65, kom. 660 797 420
Lidia Janas
Starszy Specjalista SL - Hodowla lasu, ochrona lasu, ochrona p-poż., lasy niepaństwowe
Phone number: 67 210 10 67, kom. 660 797 442
Mariusz Danilewicz
Specjalista - Ewidencja i sprzedaż drewna i użytków niedrzewnych, administracja SILP
Phone number: 67 210 10 88, kom. 660 797 441
Rafał Cieślak
Starszy specjalista SL - Użytkowanie lasu, sprzedaż drewna, administracja SILP
Phone number: 67 210 10 90, kom. 660 797 434
Monika Bartol
Specjalista SL - Stan posiadania, mapa numeryczna
Phone number: 67 210 10 92, kom. 660 797 405
Konrad Drzewiecki
Specjalista SL - Stan posiadania, mapa numeryczna
Phone number: 67 210 10 92, kom. 604 762 824

Dział Finansowo-Księgowy

Dorota Wojtysiak
Starszy księgowy - Kasa, bank, gospodarka magazynowa
Phone number: 67 210 10 78, kom. 883 328 587
Kamila Księżak
Księgowa - Należności, zobowiązania, VAT
Phone number: 67 210 10 77, kom. 883 366 415
Irena Rozmarynowska
Starszy księgowy - Wynagrodzenia, ZUS, PIT, deputaty
Phone number: 67 210 10 80, kom. 883 368 623
Arleta Ławniczek
Księgowa - ZUL, delegacje.
Phone number: 67 210 10 79, kom. 883 320 037

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Natalia Rapke
Specjalista ds. administracji - Gospodarka rolno-łąkowa, BHP
Phone number: 67 210 10 68
Monika Majchrzycka
Starszy referent ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnej, zamówienia publiczne
Phone number: 67 210 10 69, kom. 883 352 092
Agnieszka Kukawka
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Phone number: 67 210 10 70, kom. 660 797 431
Karolina Herba
Referent ds. administracji
Phone number: 67 210 10 69
Patrycja Buksik
Sekretarka
Phone number: 67 216 32 40, kom. 883 327 435