Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Trzcianka
Nadleśnictwo Trzcianka
67 216 32 40
67 216 33 02

ul. Ogrodowa 2

64-980 Trzcianka


Pokaż Nadleśnictwo Trzcianka na większej mapie

Nadleśniczy
Roman Bartol
67 216 32 40
Zastępca Nadleśniczego
Paweł Przychodniak
67 216 32 40
Główny Księgowy
Jacek Nowak
67 210 10 75, kom. 660 797 422
Inżynier nadzoru
Renata Gracoń
67 210 10 66, kom. 660 677 038
Inżynier nadzoru
Zbigniew Gradek
67 210 10 74, kom. 698 673 820
Sekretarz
Mariola Witulska
67 210 10 72, kom. 883 321 092

Specjalista ds. Pracowniczych

Teresa Buksik
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 210 10 94, kom. 883 354 497

Specjalista ds. informatyki i zamówień publicznych

Tomasz Witkowski
Starszy specjalista ds. informatyki i zamówień publicznych
Tel.: 67 210 10 64, kom. 660 797 428

Posterunek Straży Leśnej

Przemysław Borżdyński
Starszy strażnik leśny
Tel.: 67 210 10 93, kom. 660 797 424
Jan Isajewicz
Strażnik leśny
Tel.: 67 210 10 93, kom. 660 797 425

Dział Gospodarki Leśnej

Marta Drzewiecka
Podleśniczy szkółki gospodarczej i ds. zagospodarowania lasu - Szkółkarstwo, edukacja leśna, ochrona przyrody, łowiectwo
Tel.: 67 210 10 65, kom. 660 797 420
Lidia Janas
Starszy Specjalista SL - Hodowla lasu, ochrona lasu, ochrona p-poż., lasy niepaństwowe
Tel.: 67 210 10 67, kom. 660 797 442
Mariusz Danilewicz
Specjalista - Ewidencja i sprzedaż drewna i użytków niedrzewnych, administracja SILP
Tel.: 67 210 10 88, kom. 660 797 441
Rafał Cieślak
Starszy specjalista SL - Użytkowanie lasu, sprzedaż drewna, administracja SILP
Tel.: 67 210 10 90, kom. 660 797 434
Monika Bartol
Specjalista SL - Stan posiadania, mapa numeryczna
Tel.: 67 210 10 92, kom. 660 797 405

Dział Finansowo-Księgowy

Dorota Wojtysiak
Starszy księgowy - Kasa, bank, gospodarka magazynowa
Tel.: 67 210 10 78, kom. 883 328 587
Halina Chabzda
Starszy księgowy - Należności, zobowiązania, VAT
Tel.: 67 210 10 77, kom. 883 366 415
Hanna Warnkowska
Starszy księgowy - ZUL, delegacje, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Tel.: 67 210 10 79, kom. 883 320 037
Irena Rozmarynowska
Starszy księgowy - Wynagrodzenia, ZUS, PIT, deputaty
Tel.: 67 210 10 80, kom. 883 368 623

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Natalia Rapke
Sekretarka
Tel.: 67 216 32 40, kom. 660 797 407
Janina Werte
Specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnej
Tel.: 67 210 10 68, kom. 883 327 435
Monika Majchrzycka
Starszy referent ds. administracji
Tel.: 67 210 10 69, kom. 883 352 092
Agnieszka Kukawka
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 67 210 10 69, kom. 660 797 431
Andrzej Piasecki
Kierowca
Tel.: 67 210 10 96, kom. 668 324 422
Mieczysław Wojdczak
Kierowca
Tel.: 67 210 10 96, kom. 668 324 423